Развитието на ФА "Родопа" е свързано със специфичността, оригиналността и емоционалността на родопския фолклор, с ладовото му звучене – качества, които позволяват изграждането на богат репертоар. С първата ансамблова програма публиката се среща през далечната 1963 година. Трите здраво споени звена с творческа и изпълнителска стиловост поднасят силно, синкретично изкуство, наситено с багри, многогласие и овладян ритъм. Целият репертоар на ансамбълa e основан на теми и сюжети, претворени в сценографски въплъщения на събития и случки, емоции и идеи, илюстрирани и подкрепени от песните и мелодиите на Родопите.

  • Най популярни песенни заглавия: „Заспало е Челебийче”, „Руфинка болна легнала”, „Пиле приз гора прихворкна”, „Месечинко лю, грейливка”, „ Очи, очи, пусти чорни очи”, „Вчера си майчо отидох”, „Бел ветер дуе”, „Триста са пушки пукнали”, „”Дай си ма майчинко”, „Страхиле страшен войвода” и други.
  • По-известни хореографски постановки: „Утро над Родопа”, „Роснала ситна Росица”, „Цветя от Родопа”, „Гурбетчии”, „Предой”, „Керкели” и други.
  • Песенния материал обхваща над 400 заглавия от всички родопски подобласти, най-често застъпвана е среднородопската. В репертоара са включени и популярни песенни образци от други фолклорни области на страната. Народният оркестър има в репертоара си над 30 инструментални пиеси.
  • Живи носители на фолклора през години са: Валя Балканска, Христина Лютова, Димитрия Седянкова, Елена Грибачева, Стефка Маринска, Соня Калоферова, Златина Узунова и др. Солистите – Дочо Гречков, Младен Койнаров, гайдарите – Димитър Петковски, Димитър Гривнин, Георги Мусорлиев, Георги Кичуков, Петър Янев и други. В развитието на ансамбъла умело прибавят своя талант творци като Асен Диамандиев, Филип Кутев, Стефан Кънев, Николай Кауфман, Коста Колев, Красимир Кюркчийски, Стефан Мутафчийски.

Траен отпечатък в развитието на ансамбъла имат неговите диригенти Атанас Капитанов, Никола Кенов, Апостол Кисьов, Георги Проданов, Лазарин Кисьов, Вергиния Янкова, Костадин Льолев, хореографите Методи Кутев, Асен Гаврилов, Иван Тодоров, Петър Ангелов, Георги Андреев, Тодор Кючуков, Стоян Богданов, Сийка Василева, Тома Карапаунов и режисьорите Любен Гройс, Йосиф Венков, Недялко Ковачев и други.