Фолклорен Ансамбъл "РОДОПА"
България, Смолян 4700
Бул. "България" 8

Тел : +359 876 79 06 64
E-mail : farodopa@gmail.com

Адриан Петров
Главен художествен ръководител
тел: +359 877 600 222

Сийка Василева
Директор
тел: +359 894 688 310


Пламена Седянкова
Диригент народен хор

Тодор Глухов
Диригент народен оркестър

Тома Карапаунов
Хореограф танцов състав